Simskola 2

Antal kurstillfällen: 7 ggr á 40 min

Kostnad: 1450:- 

Lämplig ålder: Genomgått Simskola 1 eller motsvarande

Barnen badar utan föräldrar med sig i vattnet

Rekommenderade förkunskaper:

  • Klara av att göra bröstsimsbentag med driv framåt.
  • Glida med ansiktet i vattnet utan hjälpmedel.
  • Flyta på rygg och mage utan hjälpmedel.

Se kurstider här

Målsättning:

  • Vårt främsta mål är att barnen ska ha roligt och bli så vattenvana som möjligt.
  • Kunna koordinera arm och bentag i ett bröstsim och ryggsim.
  • Barnen ska ha lärt sig korrekt andningsteknik i bröstsimmet.
  • Klara av att rotera i vattnet från ryggläge till magläge.

 

Alla barn är olika, uppmuntra istället för att ställa krav på ditt barn!