Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Badkompaniet följer Dataskyddsförordningen  (GDPR). Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hantera din anmälan till simkurs, när och för vem, samt för fakturering.

Vi hanterar dessa uppgifter endast i syfte, att uppfylla att deltagande i kurser genomförs med korrekt, nödvändig information. Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett kundförhållande mellan Badkompaniet och dig.

Dina uppgifter används inte i något annat sammanhang för marknadsbearbetning, spårning eller bearbetning av annan part.